tổng kết 51 được lấy kết quả đến hết ngày 17/12/2017 - kể từ tổng kết 52 sẽ lấy kết quả vào chủ nhật hàng tuần

Đăng bởi Admin

Tổng kết 51 được lấy kết quả đến hết ngày 17/12/2017 - Kể từ tổng kết 52 sẽ lấy kết quả vào Chủ nhật hàng tuần