tổng kết xong lần thứ 51 (28/11/2017 - 18/12/2017) - kiểm tra kết quả và thông tin trong 48h

Đăng bởi Admin

Tổng kết xong lần thứ 51 (28/11/2017 - 18/12/2017) - Kiểm tra kết quả và thông tin trong 48h

Nếu có nhầm lẫn hãy thông báo cho Admin trong vòng 48h . Sau 48 giờ coi như kết quả và thông tin là chính xác và sẽ chuyển sang giai đoạn thanh toán