yêu cầu các thành viên đang làm việc cần thực hiện sau khi website đưa ra thông báo nâng cấp xong

Đăng bởi Admin

Hiện tại website đang nâng cấp khoảng 48h sau sẽ hoàn thành . Các đăng ký mới và việc làm sẽ tạm ngưng cho đến khi nâng cấp xong

* Sau khi website đưa ra thông báo nâng cấp xong. Các thành viên đang làm việc cần thực hiện lại các bước sau: (Chỉ áp dụng đối với thành viên đã đăng ký trước khi website nâng cấp ngày 8/6/2016)

1. Đăng ký tài khoản làm việc mới, xác minh email, cập nhật thông tin thanh toán -> Bạn sẽ có số id mới

2. Sử dụng đúng email đã đăng ký tài khoản làm việc cũ gửi 1 email đến địa chỉ admin@vieclamonlinetainha.com với nội dung như sau:

- Thông tin tài khoản làm việc cũ:

+ Email: (email đã đăng ký tài khoản cũ)

+ Mã số id cũ: 

- Thông tin tài khoản làm việc mới:

+ Email: (email mới đăng ký tài khoản làm việc mới)

+ Mã số id mới: 

3. Sau khi thực hiện các bước 1 và 2 Bạn tiếp tục làm việc bình thường