website đã nâng cấp xong, mọi người có thể làm việc bình thường. xem thêm 1 số thay đổi mới tại đây

Đăng bởi Admin

Website đã nâng cấp xong, mọi người có thể làm việc bình thường. Có 1 số thay đổi mới như sau:

1. Dừng làm dự án 02 kể từ tổng kết 34 , kết quả được tổng hợp lần cuối tại bảng tổng kết lần thứ 33

2. Kể từ tổng kết 34 trở đi tổng kết 2 tuần 1 lần

3. Tất cả các hướng dẫn làm việc đã được thay đổi nên cần xem lại hướng dẫn để biết cách làm