3 tháng đầu năm 2017 cáp quang biển bị đứt nên sử dụng nhà mạng vnpt fpt để có kết nối internet nhanh

Đăng bởi Admin

Nếu bạn nào truy cập website bị chậm hoặc không xem nổi web là do cáp quang biển liên tục bị đứt đã 3 tháng đầu năm 2017 . Sau khi kiểm tra nhận thấy nhà mạng VNPT FPT  không bị ảnh hưởng nhiều nên sử dụng