tổng kết xong lần thứ 34 (15/03/2017 - 28/03/2017) - kiểm tra kết quả và thông tin trong 48 giờ

Đăng bởi Admin

Tổng kết xong lần thứ 34 (15/03/2017 - 28/03/2017) - Kiểm tra kết quả và thông tin trong 48 giờ

Nếu có nhầm lẫn hãy thông báo cho Admin trong vòng 48h . Sau 48 giờ coi như kết quả và thông tin là chính xác và sẽ chuyển sang giai đoạn thanh toán