tổng kết xong lần thứ 44 (15/08/2017 - 28/08/2017) kiểm tra bảng tổng kết trong vòng 48 giờ

Đăng bởi Admin

Tổng kết xong lần thứ 44 (15/08/2017 - 28/08/2017) Kiểm tra Bảng tổng kết trong vòng 48 giờ

Nếu có nhầm lẫn hãy thông báo cho Admin trong vòng 48h . Sau 48 giờ coi như kết quả và thông tin là chính xác và sẽ chuyển sang giai đoạn thanh toán