việc làm đánh máy : hình ảnh không hiển thị là do độ ưu tiên quá thấp và cách để tăng ưu tiên

Đăng bởi Admin

* Độ ưu tiên là gì ? Xem ở đâu ?

- Độ ưu tiên dùng để nhận biết acc thường xuyên hoạt động với acc ít hoạt động

- Acc có Độ ưu tiên càng cao thì càng nhận được nhiều hình ảnh nhiều hơn

- Chỉ số độ ưu tiên hiển thị trong khi làm việc. Đó chính là 2 chỉ số ở "img.Priority" Và "RC.Priority" . Chi tiết xem trong hình ảnh sau:


* Cách tăng độ ưu tiên

- Chỉ cần thực hiện trong 2 đến 3 ngày đầu tiên, sau đó độ ưu tiên cao lên sẽ nhiều việc hơn
- Cách 1: Trong 2 đến 3 ngày đầu đăng nhập vào Acc thi thoảng vào làm 1 ít khi không có hình ảnh thì ngưng lại nhưng không đăng xuất Acc. Đồng thời phải hiểu rõ cách làm và làm chính xác như vậy độ ưu tiên sẽ tăng lên dần và bạn sẽ thấy tốc độ tải hình ảnh nhanh hơn
- Cách 2: Chờ tới nửa đêm đăng nhập làm bởi vì lúc này có nhiều việc nhất nên dù độ ưu tiên = 0 thì vẫn tải được hình ảnh. Và chỉ cần làm 20 phút là độ ưu tiên sẽ được tăng lên. Từ đó trở đi bạn đăng nhập làm ban ngày được rồi và chú ý thường xuyên làm để giữ độ ưu tiên