tổng kết xong lần thứ 47 (29/09/2017 - 14/10/2017) và thu hồi các acc không hoạt độngg từ tổng kết 48

Đăng bởi Admin

Tổng kết xong lần thứ 47 (29/09/2017 - 14/10/2017) Và thu hồi các Acc không hoạt độngg từ tổng kết 48

Nếu có nhầm lẫn hãy thông báo cho Admin trong vòng 48h . Sau 48 giờ coi như kết quả và thông tin là chính xác và sẽ chuyển sang giai đoạn thanh toán