tổng kết xong lần thứ 48 (15/10/2017 - 30/10/2017) - kiểm tra kết quả và thông tin trong 24h

Đăng bởi Admin

Tổng kết xong lần thứ 48 (15/10/2017 - 30/10/2017) - Kiểm tra kết quả và thông tin trong 24h

Nếu có nhầm lẫn hãy thông báo cho Admin trong vòng 48h . Sau 48 giờ coi như kết quả và thông tin là chính xác và sẽ chuyển sang giai đoạn thanh toán